Brama na Jurę
Data dodania: 1 kwietnia 2015
Punkt IT Zawiercie

Brama na Jurę


Miasto Zawiercie położone jest  na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej nad rzeką Wartą (tu znajdują się jej źródła) w północno-wschodniej części województwa Śląskiego.

Zajmuje ono 85,24 km2 powierzchni i liczy ponad 53 tys. mieszkańców.

Podzielone jest administracyjnie na 17 osiedli mieszkaniowych: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Zuzanka I, Żerkowie 
oraz 4 sołectwa Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce.

 
Pod względem funkcjonalno – przestrzennym Miasto można podzielić na dwie strefy:

  • Strefę zachodnią – położoną nad rzeką Wartą, obejmującą centralną część Miasta, z dominującą zabudową wielorodzinną i dobrze rozwiniętym przemysłem (charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią hydrauliczną).
  • Strefę wschodnią – obejmującą tereny rolne i leśne, których część wchodzi w obręb Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, stanowiąc zaplecze rekreacyjne dla całego regionu.

Zawiercie to ważny węzeł komunikacyjny zarówno kolejowy jak i samochodowy. 

Posiada bezpośrednie połączenia kolejowe w kierunku północnym – Warszawa, Gdynia, południowym – Kraków, Zakopane, Praga, Budapeszt, Wiedeń, zachodnim – górny i dolny Śląsk oraz wschodnim – Ełk, Suwałki.
Przez Zawiercie przebiega również droga krajowa łącząca Śląsk z Kielcami, Tarnobrzegiem a droga krajowa A1 oddalona jest tylko 13 km od centrum miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położone jest w odległości:

  • Katowice - 43 km
  • Częstochowa - 45 km
  • Kraków - 67 km
  • Międzynarodowy Port Lotniczy w Katowicach – Pyrzowicach - 28 km,
  • Warszawa (bezpośrednie połączenie kolejowe – czas podróży 1,5 h) - 278 km

 

Właśnie te niewielkie odległości i dobra komunikacja PKP i PKS sprawiają, że miasto to stanowi doskonały punkt wypadowy w najbardziej atrakcyjne tereny Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Z Zawiercia możemy dojechać do skałek Rzędkowickich, Góry Zborów w Podlesicach, do zamków w Morsku, Mirowie, Bobolicach, Podzamczu, Smoleniu i innych. Tutaj też krzyżują się szlaki turystyczne piesze i rowerowe m. in. Szlak „Orlich Gniazd”, „Warowni Jurajskich”.

Tereny wokół Zawiercia mogą poszczycić się unikalną rzeźbą i występowaniem zbiorowisk roślin skrajnie różniących się pod względem florystycznym i ekologicznym. Okolice miasta porastają lasy iglaste z dominacją sosny i liściaste z przewagą buku. To w nich można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt będących pod ochroną.

 


Ale nie tylko okolice Zawiercia stanowią atrakcję turystyczną. W samym mieście można także zobaczyć wiele ciekawych zabytków m.in. kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła, kościół pw. św. Mikołaja Biskupa Wyznawcy w Zawierciu – Kromołowie, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Zawierciu – Skarżycach, kapliczka murowana z I – szej połowy XIX w. w Zawierciu – Marciszowie, cmentarz żydowski w Zawierciu – Kromołowie, dworzec PKP, budynek Biblioteki Miejskiej przy ul. Szymańskiego gdzie znajduje się Izba Muzealna, osiedle robotnicze TAZ, Hutę Szkła Gospodarczego, dworek w Zawierciu – Bzowie.
Te i wiele innych miejsc stanowi o atrakcyjności Zawiercia i jego okolic.


Atrakcje
Zawiercie
Bazylika Mniejsza pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu to murowana, neogotycka świątynia wzniesiona w latach 1896-1903. W 1904 r. przed kościołem postawiono figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W 1992 r. kościół podniesiony został przez biskupa Stanisława Nowaka do godności kolegiaty. Od roku 2009 świątynia posiada z kolei godność bazyliki mniejszej. Na placu przed obiektem, jeszcze w latach 90-tych XIX wieku, odsłonięto pomnik Jana Pawła II.
Zawiercie
Interesującym kompleksem zabytkowym w Zawierciu jest niewątpliwie osiedle robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. Osiedle wybudowane zostało na przełomie XIX i XX w. przy (nieistniejącej już dziś) przędzalni bawełny, założonej jeszcze w 1833 r., a w drugiej połowie XIX w. kupionej przez berlińskich Żydów, Adolfa i Bernarda Ginsbergów. Stanowiło ono pierwsze zaplanowane i w pełni zorganizowane osiedle o zabudowie wielorodzinnej, posiadające także budynki użyteczności publicznej.
Zawiercie
Dworzec kolejowy to najstarsza budowla związana z komunikacją zbiorową na terenie Zawiercia, wzniesiona przy linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Pierwszy, drewniany budynek dworca wybudowano tu w 1872 r. Obiekt murowany powstał niespełna dwadzieścia lat później, w 1890, jednak był on znacznie mniejszy niż budowla dzisiejsza. Tę ostatnią wzniesiono w latach 1910-13, a inwestycja uświetnić miała 300-lecie panowania w Rosji dynastii Romanowów.
Zawiercie
Obiekt zwany Pałacykiem Szymańskiego to okazała willa dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (TAZ), wzniesiona na przełomie XIX i XX w. Budowla stanowiła integralną część należącego do Towarzystwa osiedla robotniczego. Autorem projektu willi był warszawski architekt, Hugo Kuder. Na początku lat 90-tych XX w. Pałacyk Szymańskiego wpisany został do rejestru zabytków. Stanisław Szymański, generalny dyrektor TAZ, był także działaczem społecznym oraz filantropem.
zobacz więcej
Kalendarz wydarzeń